Styrelse

Här finns att läsa om medlemmarna i styrelsen och vad de är intresserade av. För mer info om institutet, läs här. För att kontakta en enskild person se nedan. Vi har även en allmän mejladress, hej@relationsinstitutet.org och ett kontaktformulär.

Bobbi A Sand
– Jag har alltid varit väldigt intresserad av hur människor och relationer fungerar. Hur kan vi tänka kring hur relationer definieras och praktiseras utanför normen? Jag tycker att det är viktigt att vidga begreppen och vårt tänkande kring relationer i en gemensam diskussion.  Relationsinstitutet skapar ett sådant sammanhang, där samtalet lyfts från det privata till något gemensamt. Jag är också intresserad av att diskutera populärkulturella uttryck som film, böcker och spel – och hur relationer porträtteras i dessa.

När Bobbi inte är engagerad i Relationsinstitutet jobbar hon som speldesigner och har även skrivit böcker som Tatuerade tårar och Jetlag som berör utanförskap, flersamhet, identitet och sexualitet.

bobbi@relationsinstitutet.org

Sarah Nakiito
– Jag tycker det är viktigt att närmare utforska relationer kvinnor emellan. Kvinnlig vänskap intresserar mig, så också relationer med klassklyftor. När det kommer till att överbrygga klassklyftor i nära relationer ställer jag mig ofta frågan: går det? Överlag är Relationsinstitutet ett viktigt och konkret forum att utforska abstrakta frågor på. Samtidigt som vi gör det på ett öppet och flexibelt sätt.

Sarah är samhällsengagerad processledare och textilkonstnär med egna märket Kalunji 040. Sedan flera år tillbaka är hon engagerad i kollektivboendet som fenomen och bor även i praktiken kollektivt.

sarah@relationsinstitutet.org

Karolina Bång
– Jag har länge varit intresserad av, och arbetat med, hur en kan göra relationer och försöka forma sinsemellan vad en vill göra i eller med en relation. Och då tänker jag oavsett förutskrivna normer och osynliga regler. Att dissekera, bredda och samtala kring relationer med andra är jätteviktigt för mig. Relationsinstitutet är ett större sammanhang som kan inspirera andra och verka interaktivt, vilket är både kreativt och kul.

Karolina är allkonstnär och mångsysslare utbildad inom serieteckning, illustration och grafisk design men också inom utställningsproduktion och museipedagogik. Som serietecknare och illustratör arbetar hon främst med normkritik, folkbildning, fiktion och utopi.

karolina@relationsinstitutet.org

Jack Lukkerz
– Jag har på olika sätt arbetat med sexualitet och relationer under hela mitt yrkesliv. Jag intresserar mig särskilt för gråzoner och det som finns på motsatt sida av det för givet tagna. Relationen mellan länder, som det mellan Sverige och mitt tidigare hemland Polen, men också relationer mellan människor, med sexualiteten i fokus men givetvis också dess andra aspekter. I framtiden ser jag skrivandet – det akademiska och det skönlitterära – liksom samtalet såsom analysverktyget, pådriven av min omättliga vilja att förstå, som vägen framåt.

Jack är socionom, specialist i sexologisk rådgivning och har doktorerat i socialt arbete. Som aktiv inom RFSU har Jack tagit fram olika typer av utbildningsmaterial, bland annat RFSU:s Onanipraktika.

jack@relationsinstitutet.org

Simon Ceder
– Jag strävar mot en relationell syn på världen, till skillnad från en individualistisk. Därför är det relationella en förutsättning för allt tänkande och agerande. Förutom ämnen som flersamhet och relationsanarki är jag intresserad av frågor som går bortom det mellanmänskliga, dvs relationer med teknik, djur och natur.

Simon disputerade i pedagogik 2016 och arbetar just nu med ett projekt om människans tidiga evolution. Innan dess arbetade Simon som gymnasielärare och med fortbildning inom normkritisk pedagogik och sexualitetskunskap. Simon är van moderator och producent av publika arrangemang, både inom Relationsinstitutet och utanför. Simon är också medgrundare till Relationsinstitutet.

simon@relationsinstitutet.org

Julia Johansson
– Jag är intresserad av hur vi kan förklara och förhålla oss till komplexa saker utan att göra dem för enkla, relationer är en sådan sak. Jag tänker att det behövs fler korsbefruktningar av olika fält som till exempel filosofi, normkritik och psykologi, men också att vi behöver utforska det som kommit att bli närmast en ny ideologi, den romantiska kärleksideologin. Och kanske även hjälpa till att renovera en del där.

2013 tog Julia initiativet till att starta Relationsinstitutet just på grund av ovan. Julia är kommunikationsstrateg och arbetar främst med projekt som syftar till att visualisera och förtydliga forskning och utbildning inom teknik och natur. Favoritgenre: science fiction.

julia@relationsinstitutet.org