Integritetspolicy

Medlemsregister

Vi har ett medlemsregister där vi hanterar persondata. Om du går ur föreningen så raderar vi dig ur registret. Du kan när som helst be att få ut den data vi har om dig.

Chatbottar

När du använder våra chatbottar så sparas dessa konversationer. De används för att träna bottarna att bli bättre på att prata men också för att kunna återkomma till dig om du ber oss kontakta dig. Vi raderar persondata ur botthistoriken på årsbasis. 

Mejlkurs och nyhetsbrev

Om du går en mejlkurs eller prenumererar på nyhetsbrev så kommer vi kunna se om du öppnat mejlen, hur många gånger och vad du klickat på. Vi kan också se vilken enhets-typ du använder och vilket land du befinner dig i. Om du vill vara helt anonym, använd en anonym mejladress. Här kan du läsa mer och börja prenumerera.

Fler tjänster vi använder som hanterar din data

Genom att vi använder plugins och tjänster kopplade till Facebook, Mailchimp, WordPress, Zapier, Instagram, Soundcloud med flera så ger vi också de tjänsterna begränsad tillgång till viss information. Det kan vara för att vi, i Facebooks egna statistiktjänst, ska kunna se när de som följer oss är som mest aktiva.

En del verktyg betalar vi för, andra finansieras av annonser baserade på användarnas information. Vi ser det problematiska förhållandet i detta och försöker välja tjänster baserat på så liten exploatering av din persondata som möjligt.

När du använder dessa tjänster godkänner du separata avtal med dem i vissa fall. Vi har också egna avtal med dessa tjänsteleverantörer. I de avtalen försäkrar de att de inte ska sälja data de förvaltar för vår räkning till någon annan, samt att de ska hantera den omsorgsfullt. 

Vi har valt att inte använda cookies på relationsinstitutet.org.