Komplicerade relationer

 

rund grå boll med röd tråd som förgrenar sig

”Det är komplicerat” kan vara den mest träffsäkra relationsstatusen som finns och kan appliceras på alla relationer. Dock har den en negativ klang, att komplicerat är ett problem. Problemet behöver inte vara att relationen är komplicerad/komplex, utan att vi tror att relationer ska vara enkla. I följande texter diskuteras relationer utifrån antagandet att komplexitet inte är ett problem som ska lösas, utan snarare något en måste förhålla sig till.

Relationsinstitutet rotar i arkivet

De här texterna är särskilt utvalda artiklar ur Relationsinstitutets arkiv. Så här i efterhand har vi sett att det finns återkommande röda trådar i våra texter. Dessa texter har vi nu satt ihop för att lyfta fram de röda trådarna som utvecklats.

 

Orange trådtrassel

Aporetiska viljor

Grått trådtrassel

Asymmetri i relationer

Kim Bodnia som Martin Rohde och Sofia Helin som Saga Norén

Sociala koder i Bron