Könade relationer

 

Röda trådar som markerar en horisont ”Könsöverskridande vänskap”, ”killkompis”, eller ”tjejkompis” kommer i framtiden förmodligen vara icke-begrepp som förvirrar läsaren. Åtminstone om vi tror på en framtid där normer kring kön spelar mindre roll för hur vi organiserar våra vänskapsrelationer. Idag spelar kön fortfarande stor roll i relationer; inte bara i vänskapsrelationer, utan i alla nära relationer. I dessa texter skärskådar vi olika slags relationer utifrån ett könsperspektiv och utforskar möjligheter för nya relationer mer oberoende av könskategorier.

Relationsinstitutet rotar i arkivet

De här texterna är särskilt utvalda artiklar ur Relationsinstitutets arkiv. Så här i efterhand har vi sett att det finns återkommande röda trådar i våra texter. Dessa texter har vi nu satt ihop för att lyfta fram de röda trådarna som utvecklats. Samtliga arkivtrådar finns också samlade på ett ställe.

Böcker in en glaskupa

Könsöverskridande vänskap

Tre provrör med små växter i på röd tråd

Vad blev det?

Orange trådtrassel

Könskompis