Livet och relationerna

Röda geometriska trådar

På vilket sätt hänger tankar om livet ihop med relationer? Jo, utifrån en individualistisk syn på livet blir relationer något tillfälligt och gärna något som ska vara till nytta för individen. Om vi istället tänker på livet utifrån ett relationellt perspektiv får de relationer vi ständigt ingår i ett värde i sig. Både livet och relationer kan ses som något kontinuerligt pågående och rörligt som du som individ ingår i på olika sätt. Du är inte en separat individ som föds och dör ensam. Relationer är en del av dig. Vi består av relationer.

Relationsinstitutet rotar i arkivet

De här texterna är särskilt utvalda artiklar ur Relationsinstitutets arkiv. Så här i efterhand har vi sett att det finns återkommande röda trådar i våra texter. Dessa texter har vi nu satt ihop för att lyfta fram de röda trådarna som utvecklats. Samtliga arkivtrådar finns också samlade på ett ställe.

Sax som ska klippa röd tråd

På liv och död

Futuristisk orange labyrint

Med förgänglighet som motto

Grått trådtrassel på röd tråd

Rörliga relationer