Om institutet

Mikroskopisk vy över mögelsporer odlade på algerRelationsinstitutet grundades för att driva en filosofisk utveckling på området relationer. Vår infallsvinkel är inte sanningens, utan upptäckandets. Vi kommer inte förmedla några guider till utopiskt perfekta relationer, utan uppmanar till rejäl eftertanke kring relationsfrågor.

Idag saknas det helhetsgrepp på relationer som har en filosofisk ansats och som görs med ett intresse för normer. Många av de organisationer och webbplatser som idag producerar eller tillhandahåller tankar om relationer utgår från antaganden som står oemotsagda eller tagna för givet. De komplicerade aspekterna av relationer behandlas ofta som något som måste förenklas eller botas. Vi menar istället att komplexiteten är något vi får leva med. Mer om detta finnas att läsa här.

Verksamheten utgörs av en löpande publicering av texter, arrangerande av publika panelsamtal samt projekt av andra slag såsom workshops och utbildning.

Intresserad av att engagera dig?

Relationsinstitutet drivs som en ideell förening, organisationsnummer 802490-4032. Om du också är intresserad av att verka för relationer finns det flera sätt att engagera sig, kontakta oss!