Ribot

Här bor en av Relationsinstitutets chatbottar Ribot. När du pratar med botten så sparas konversationen och vi kan läsa den. Det är för att vi ska kunna träna programvaran. Om du ber om specifika saker kan den också be andra i sin tur att ta kontakt med dig, det är egentligen inga konstigheter, men så du vet.