Version 1

En riktning är en utgångspunkt och kan fungera som en samlande kraft framåt. För oss är den också ett levande dokument som kommer att ändras med tiden. Texten svarar på frågorna ”Vad står Relationsinstitutet för?” och ”Vad arbetar Relationsinstitutet med?”.

Kort version

Relationer är komplexa
Alla är i relation
Allt är i relation
Öka förståelsen
Utveckla ordförrådet
Samhället påverkar
Relationer känns

Lång version

Relationer är komplexa. Vi lever i en föränderlig tid då kön och sexualitet kommit att ifrågasättas som stabila, naturliga och självklara. På liknande sätt menar vi att även normativa synsätt på relationer kan och bör ifrågasättas. De relationskategorier (partner, vän, kk osv) som används i vardagen ger en förenklad bild av relationer. Relationer glider, skaver, utvecklas, krånglar, blommar ut, vissnar och återuppstår. Att låtsas som att relationer är enkla gör det bara svårare. Istället kan vi lära oss strategier för att förhålla oss till komplexiteten.

Alla är i relation. Vi befinner oss ständigt i relationer; från sammansmältning av ägg och spermie till det sista andetaget. Relationer kan vara korta möten, släktband, ofrivilliga relationer, spontana sammanhang och valda relationer. På olika sätt skapar dessa relationer inte bara vilka vi blir utan även känslor av sammanhang och mening. Vi menar att relationer, inte individen, är grundpelaren i vår värld. Frihet handlar för oss inte om att vara fri från andra, utan frihet att kunna skapa de relationsmönster som passar. Dessa kan täcka in boende, fritid, begär, arbete, känslor, projekt, barn, fira högtider med mera.

Allt är i relation. Idag bygger vårt samhälle på en idé om att världen är till för människan. Att förespråka en syn på världen som i grunden relationell innebär också att se de komplexa relationer som människan är del av med natur, djur, teknologi och miljö. Vi ser skogar, husdjur, vatten och mat inte enbart som något vi konsumerar, utan aspekter som vi ingår i relationer med. Idag finns starka normer som uppvärderar mellanmänskliga relationer framför artöverskridande relationer samt relationer med/genom teknologi. Vi arbetar för att förstå värden och komplexiteter i alla relationer.

Öka förståelsen. Relationer är inte mystiska och naturliga, tänk romantiska Hollywoodfilmer. Inte heller är relationer beräkningsbara orsakssamband, tänk dejtingsajters algoritmer. Någonstans mellan dessa två poler finns Relationsinstitutet: vi ser relationer som möjliga att förstå. Människor kan också träna upp färdigheter för att hantera relationer bättre. Genom aktivt arbete och eftertanke kan människors relationskompetens öka. Vi bör undersöka, reflektera och försöka förklara.

Utveckla ordförrådet. Det språk som idag används för att tala om relationer – partner, kär, kompis, kärlek, sexuell läggning, förälskelse – är färgat av en traditionell tvåsam mellanmänsklig syn på relationer. Exempelvis är själva uttrycket “att ha en relation” idag synonymt med att ha en tvåsam romantisk sexuell relation. Till att börja med behöver dessa ord analyseras och bli mer inkluderande. Samtidigt måste vi bidra till det relationella ordförrådet för att kunna prata om komplexiteten i relationer på ett framgångsrikt sätt. Här är några förslag att arbeta med: relationers intensitet, att vara synkroniserade, asymmetri, amatonormativitet (att kärleksrelationer värderas högre än andra relationer) och organiska relationer.

Samhället påverkar. Det sätt som människor pratar om och agerar i sina relationer påverkas av samhället: lagar, traditioner och populärkultur. Samhällets snäva syn på relationer skapar förväntningar på hur människor ska leva sina relationer. De som tar nästa steg på den tvåsamma ‘dejtingtrappan’ ⎼ vara sexuellt exklusiv, flytta ihop, skaffa barn ⎼ får social bekräftelse och status av samhället samt kommer uppleva det juridiska systemet som anpassat till deras livsval. De som däremot organiserar sina relationer på ickenormativa sätt behöver ofta stå till svars för sin syn på relationer och deras val stämmer inte överens med nuvarande juridiska system.
    Vi vill ha ett samhälle med en öppen och icke-värderande syn på möjliga relationsformer. Därför ska Relationsinstitutet också vara med i samhällsutvecklingen genom att aktivt delta i  politiska diskussioner, kulturdebatt samt bidra till folkbildning inom relationsområdet.

Relationer känns. Relationer är inte bara normer och begrepp, utan levd kroppslig erfarenhet, ofta med känslor inblandade. Idag finns en stark normativ förväntan på hur olika relationer ska kännas. Exempelvis bör vänskap kännas nära men inte sexuell, medan en partnerrelation bör innehålla ett komplett känslospektra för att vara lyckad. Vi anser att kopplingen mellan relationskategorier och känslor behöver luckras upp. Att utforska känslor och deras roll i relationer är avgörande för att hjälpa fler relationer att hitta sin potential.


Prenumerera på nyhetsbrev

    Mailkurs om relationer

    En liten kurs i tio delar för dig som vill tänka mer om relationer. Inget krav på motprestation, kostar inget utom din tid och varje del kommer direkt till din inkorg under loppet av sju veckor.