Om Relationsinstitutet

Relationsinstitutet är en organisation som jobbar med relationer. Vi är dels en tankesmedja för folk som vill utforska relationer i teori och praktik. Vi är också en plats för folk som förhåller sig fritt och kreativt till samhällets relationsnormer. Hos oss finns alltid stöd och samhörighet.

Det finns flera starka relationella skript och normer i samhället som påverkar hur vi gör relationer — och i slutändan vad som gör att vi kan ha bra liv. Genom att känna till dessa kan vi lättare navigera ett relationellt landskap och göra medvetna val i görandet av relationer och kring relationsformer.

Vi startade Ri för att driva utveckling på området relationer, då vi tyckte det saknades en organisation med relationer och komplexiteten kring dem som huvudfokus. Vi menar att relationer, inte individen, är grundpelaren i våran värld. Vi kan och bör ifrågasätta normativa synsätt på relationer. Vi tänker att relationer är komplext och vi vill sprida den synen. Här är vårt riktningsdokument om du vill läsa mer.

Ri är organiserat i form av en ideell förening. Vi har också en rådgivningsprocess där alla beslut tas av den personen som är närmast beslutet.


Prenumerera på nyhetsbrev

    Mailkurs om relationer

    En liten kurs i tio delar för dig som vill tänka mer om relationer. Inget krav på motprestation, kostar inget utom din tid och varje del kommer direkt till din inkorg under loppet av sju veckor.