Vad vi gör

Görandet i Relationsinstitutet hör ihop med vår syn på relationer. Det förändras och utvecklas organiskt över tid. Här är en översikt över vad vi gör och gjort, ibland går det så klart in i varandra.

Hur vi tänker om det vi gör kan du läsa här om oss och i vår riktning.