Vad vi gör

Görandet i Relationsinstitutet hör ihop med vår syn på relationer. Det förändras och utvecklas organiskt över tid. Här är en översikt över vad vi gör och gjort, ibland går det så klart in i varandra.

  • Tankeutveckling i form av material som texter, visualiseringar och spel, här hittar du en del av det samlat i vårt arkiv. Vi har också satt ihop en introducerande mejlkurs om relationer.
  • Arrangemang som författarsamtal, publika populärkultur-cirklar, temakvällar och workshops. Online men också fysiska träffar.
  • Uppstartsträffar för samtalsgrupper för personer som vill prata om relationer.
  • Projekt av olika slag, exempelvis känslors roll i relationer.
  • … andra projekt i framtiden.

Hur vi tänker om det vi gör kan du läsa här om oss och i vår riktning.