Sökes: mitt bästa jag

Sökes för relation: vältalig, välbetald, välklädd, vältränad, välutbildad, och väldigt, väldigt snäll. De personer vi umgås med och har relationer med är ett vanligt samtalsämne och avhandlas noggrant och engagerat: hur de är, vad de gör, vilka de är.

På dejtingsidor går det att klicka i längd, ålder och andra faktorer som anses viktiga hos ens framtida partner. På en fika med en ny bekant avhandlas kulturupplevelser, sportintresse och politik för att bedöma vem denne person är. En krystad dejt kan likna ett förhör med frågor om ovanor, olater och oförmågor för att hitta brister hos den andre som får konsekvensen att det aldrig blir någon dejt nummer två. Vid bråk och uppbrott från en relation, eller när två personer i en relation ”glider isär”, skylls det ofta på att den andre gjorde si eller tyckte så. Och så vidare.

Detta individualistiska perspektiv kan såklart också riktas mot den egna personen: ”jag är ambitiös/kreativ/kulturell och behöver därför någon motsvarande”. Allt detta kan vara av vikt för att tänka kring relationer, men detta individualistiska perspektiv – oavsett om individen är jag själv eller den andre – är också begränsande.

Människor är inte enbart separata individer, utan vi blir också till genom möten med andra individer. Tillsammans med en viss person finner man alla de roligaste skämten, medan med någon annan känns det som att man inte finner några ord alls. ”No man is an island” – ingen människa finns till enbart genom sig själv, utan vi är beroende av, och består alltid av, relationer med andra människor. Det vanligaste begreppet för detta är intersubjektivitet, där termen subjekt oftast betyder just den enskilda individen. I denna text används termerna subjekt och individ synonymt.

Det finns många filosofer, författare, konstnärer och religioner som tänkt kring intersubjektivitet. Vissa har en uppfattning om att individer huvudsakligen är separata och att dessa separata individer även ingår i en social gemenskap – den intersubjektiva sfären. Andra har en uppfattning om att det inte finns några fristående subjekt, utan att varje subjekt blir till genom att vara med andra människor.

Vissa räknar endast mellanmänskliga relationer som intersubjektivitet, medan andra även studerar hur djur, natur, teknik och ting påverkar tillblivelsen av individen. Ett subjekt betyder för vissa enbart en människa, ibland även djur, ibland även liv, medan andra säger att subjekt är den punkt där verkligheten uppenbarar sig. Oavsett vilket perspektiv som intas, är det ett perspektiv som ofta har fått stå tillbaka till förmån för ett liberalt individualistiskt ideologiskt projekt.

Åter till kontaktannonserna. I sann individualistisk anda formuleras sökandet efter relationer i termer av vilka dessa individer ska vara. Detta innebär att de intersubjektiva aspekterna av relationer faller utanför ramarna för en sådan sökning.

Vad är egentligen viktigt i en relation? Är det viktigt att personen är vältalig, välbetald, välklädd, vältränad, välutbildad, och väldigt, väldigt snäll? Nej. Utifrån ett intersubjektivt perspektiv går det att argumentera för att det viktigaste inte är vem den andre parten i en relation är, utan vem jag själv blir genom relationen. Om person A har träffat person B, som den tycker om för att den är självsäker och intressant, men att person A i denna relation får dålig självkänsla, då är det såklart ingen bra matchning. Istället kanske person A tillsammans med person C blir självsäker och där vågar ge sig in i relationen på ett djupare sätt. Det intersubjektiva perspektivet kan alltså hjälpa oss förstå och förhålla oss till relationer.

Intersubjektivitet är en viktig aspekt av relationer, men det är inte sökbart via en hemsida eftersom det inte är något som alltid finns, utan något som uppstår oförutsägbart. En person kan inte att fylla i ett formulär om hur den själv vill bli genom en relation, eftersom relationen ännu inte finns. Det gäller att ha blicken inte mot vem den andre är, utan mot vem jag själv blir. Med andra ord: sök inte efter en person som ska vara på ett visst sätt och uppfylla relationen på ett specifikt sätt. Utforska istället relationer tillsammans med andra för att hitta de personer som gör att du blir någon du själv tycker om. I de relationerna blir du ditt bästa jag.