Alla inlägg taggade med: konst

Blodslinjer

Konstnären Zhang Xiaogang föddes i Kina 1958 och Bloodlines: The Big Family Series är hans hittills mest uppmärksammade målningar. Med utgångspunkt i porträtt- och familjefotografier från 1950- och 1960-talet synliggör han hur familjer och relationer har påverkats av händelser såsom kulturrevolutionen, familjeplaneringspolitiken och massakern på Himmelska fridens torg. För Xiaogang är dessa inte bara historiska händelser, utan även psykologiska, då de påverkat det kinesiska folket enormt mycket. Medan autentiska porträttfotografier avser att skapa representabla, förskönande porträtt, skildrar Bloodlines andra berättelser. På ytan är de avbildade personerna stilla och kontrollerade, men under den lugna ytan anas turbulens och frustration. Xiaogangs målningar liknar svartvita fotografier förstärkta med kontrasterande färger och plåsterliknande fläckar. Genom dessa kan betraktaren skönja enskilda individers, familjers och vänners öden bakom Kinas putsade fasad. Sverige har en något mindre dramatisk historia än Kina, åtminstone med tanke på att landet inte varit i krig de senaste 200 åren, borträknat utlandsinsatser i exempelvis Kongo och Afghanistan. Sveriges historia består på senare år av fredliga reformer som syftar till att aktivt förändra invånarnas handlingsmönster. Under åren för kulturrevolutionen i …