Umgås med Relationsinstitutet

Lär känna + Engagera + Fördjupa + Fika = Umgås med Relationsinstitutet

Är du intresserad av relationer och vill träffa likasinnade? Sugen på att utmana relationsnormer genom övningar och samtal? Kanske undersöka möjligheten att engagera dig i Relationsinstitutet? Eller bara fika och mingla?

Umgås är ett återkommande evenemang under våren i Malmö. Vi ses regelbundet den 10e och 20e varje månad, med pubkväll runt månadsskiftet. Upplägget varierar, men det blir alltid socialt kreativt mys.

Det finns också möjlighet att engagera sig som medlem i Relationsinstitutet: starta en samtalsgrupp, planera event, skriva en artikel eller hjälpa till med organisationens nödvändiga operativa arbete (webb, ekonomi osv).

För tider, platser och för att säga om du kommer, se facebook.

Vi har veganskt fika och att delta är gratis. Du kan bli medlem på plats.

Arrangeras med stöd från ABF Malmö

In English.
Get involved + make new friends + develop ideas + enjoy coffee = Hang out with Relationsinstitutet

Are you interested in relationships and want to meet like-minded folks? Keen on challenging norms that limit our views on relationships using exercises and conversations? Perhaps explore the possibility of getting involved with Relationsinstitutet?

Relationsinstitutet is a non-profit organization with the aim to challenge and develop ideas on relationships – philosophically and with an interest in norms. ’Umgås’ [Hang out] is an event recurring in the spring. We meet regularly on the 10th and 20th each month, and with a pub night around the turn of the month. The program varies, but we can guarantee a social, creative and cozy environment.
There is also a possibility of getting involved with Relationsinstitutet: creating a talkgroup, planning events, write an article or help out with our ’office work’ (web, accounts etc).

We offer coffee and vegan snacks. The event is free and you can become a member in Relationsinstitutet once you arrive.

For location, times and RSVP, see facebook.