Uppstartsträff samtalsgrupper i Malmö (och Göteborg?)

Karolina framför whiteboardtavla

Göteborg, nu har vi en uppstartsträff den 22:a mars.

Sugen på att träffa folk och prata om relationer? Vi har fått ett flertal förfrågningar om mer informella forum att diskutera relationer i. Därför tog vi ett första initiativ för att skapa samtalsgrupper om relationer.

Den 17:e september bjöd vi in till en uppstartsträff i Malmö där tanken var att skapa en grund för en eller flera relationsgrupper (det landade i tre stycken med olika inriktning). Vid uppstartsträffen berättade Karolina Bång om hur de startade en liknande grupp för några år sedan, en grupp som höll i sig många år. Efter det gav Karolina tips på metoder för inkluderande samtal. Sedan delade folk in sig i mindre grupper baserade på inriktningar som spånats fram i helgrupp. Efter kvällens uppstartsträff är det upp till grupperna att själva fortsätta sina samtal under de former de tycker är lämpliga. Vi önskar er lycka till!

5 tips för en bra samtalsgrupp

  • Ha en runda i början av varje samtalsträff där alla kan säga om de har något speciellt de vill diskutera eller berätta om just denna gång.
  • Håll koll på tiden så alla får tid att prata under träffen.
  • Ge råd och stöd till varandra vid behov, men avbryt aldrig.
  • Om du tror att du kommer vilja prata mycket om en viss relation, var inte i samma grupp som den personen/personerna du har relationen med, av uppenbara skäl.
  • Och slutligen; Tystnadsplikt för att skapa ett tryggt rum! Det som berättas i gruppen, stannar inom gruppen.