Ingela Steij Stålbrand, Karolina Bång, Elisabeth Gerle och Simon Ceder