Saga Alm Mårtensson, Sara Eldén, Josefine Adolfsson, Gabriel Flores Jair

fyra personer på scen med bakgrundsbild på fanny och alex