Könsöverskridande vänskap

Bokomslag med två händer som håller om varandra