Premiär för Tema: Barn

För ett tag sedan bestämde vi på Relationsinstitutet att lyfta intressanta teman som vi ännu inte berört. Vi går ut hårt och under hela maj månad kommer vi helt att fokusera på det första temat: barn.

Vad ska då ett tema innehålla? En ledstjärna är att vi inte är intresserade av vad som oftast görs. Vi kommer exempelvis inte ge förslag på hur en bäst ska hantera sina barn, för det finns redan gott om och det är inte heller där vår kompetens finns. Istället fokuserar vi på att tänka om relationer med hjälp barnets position. Det finns många aspekter kring barn som vi vill fortsätta att utveckla. Några av de ämnen vi kommer att beröra under månaden är olika familjebildningar, föräldrapåverkan, åldersnormer, pedofili samt barn i litteratur och film. Det är inte bara barnet i sig vi är intresserade av, utan även vad vi kan lära oss av relationer genom att studera barn som fenomen och barns villkor.

Anledningen till att vi valde maj månad är att det dels är en av de månader när det föds flest barn i Sverige (på senare år har dock juli månad legat i topp). Dessutom firas en barnhögtid den femte maj i delar av Asien, främst i Japan. Denna händelse kommer vi således att rapportera från om några dagar. Vidare under månaden kommer vi att publicera kommentarer till böcker som på olika sätt handlar om relationer till/från/med barn – såväl poesi som i romanform. Varje fredag kommer vi att skriva om, eller länka till någon som skrivit om, film. Vi kommer dessutom att publicera ett antal samtal vi haft med intressanta människor.

Till sist vill vi också nämna ett inslag vi tror starkt på – enkäten. Vi vill under temat få en tätare kontakt med våra läsare och ber er därför att dela med er av era erfarenheter och tankar från barndomen i denna enkät. Ni har tio dagar på er att svara – men klicka in redan nu så att du inte glömmer. För varje vecka under månaden kommer sedan en ny fråga att publiceras, så det finns möjlighet att delta upp till tre gånger.

Från och med detta tema kommer vi att arbeta parallellt med löpande publiceringar samt teman. Så efter sommaren återkommer vi med en ny temamånad. Vi har redan idéer på nästa tema, men maila oss om du har ett förslag. Men först ser vi fram emot en hel månad i barnens tecken.