Summering av Tema: Barn

Bebisikon som sträcker sig efter en växt

En månad går snabbt, kanske särskilt snabbt när den passerar med barnen i centrum. Hur barn och tid hänger ihop ska vi kika lite närmare på nedan. Efter en månad med Tema: Barn har vi nöjt noterat att vi haft fler publicerade texter än förut, dessutom med fler läsare. Utöver det har vi också satsat på att publicera minst en intressant länk om dagen på vår Facebooksida.

Mest lästa texter under månaden har varit samtalet med forskaren Tove Lundberg om barn med icke-typisk könsutveckling, även kallat intersex eller DSD, som publicerades under namnet ”Vad blev det?”. Samtalet var så intressant och långt att det även gav upphov till en lika intressant ”Vad blev det? Del 2/2”. Därefter var Marie Hållanders text om diktsamlingen Barnen av Tove Mörkberg mest populär. Maries mycket läsvärda text heter ”Som om de vore en, ett och inte flera. Som om de vore annorlunda än vuxna”. Andra ämnen vi har berört är frågan huruvida barn är gulliga, vad en fredsprinsessa har för husdjur, på vilket sätt barn används i skräckfilmer samt hur begreppet ”att föräldra” och andra begrepp kom till.

Som avslutning på vår temamånad har vi valt ut ett av svaren vi fick in på de enkätfrågor vi under månaden ställt till våra läsare. Vi vill samtidigt passa på att tacka för alla som tog sig tid att svara på våra frågor. Svaren har givit upphov till inspiration för kommande texter . En läsare rapporterade följande tankvärda ord:

Jag upprepade ofta högt för mig själv hur gammal jag var, eftersom jag hade fått för mig att om jag någon gång skulle glömma bort det, skulle min ålder skena iväg och plötsligt skulle jag vara väldigt gammal och ha ”missat livet”. Idag tänker jag att jag inte hade förstått begrepp som tid, men grundorsaken var kanske en rädsla för att gå miste om saker och ting utan att märka det. Det kan jag då och då uppleva även idag – en gnagande känsla om att det är någonting okänt men viktigt som jag går miste om.

Vilket öde, att känna att en ”missar livet”. Tid är en intressant faktor när det kommer till barndom, eftersom det är den tydligaste faktorn som skiljer barn från vuxen. Detta är ett av de ämnen vi hoppas att återkomma till i texter längre fram.

Fördelarna med att arbeta utifrån ett tema har varit flera. Dels har vi velat ge oss in på ett ämne där vi tidigare inte varit. Men vi har också velat fördjupa tankar om relationer med hjälp av att fokusera skärpan på just en specifik fråga. Många aspekter spelar in när det gäller barn och relationer: makt, kön, etnicitet, sexualitet och utanförskap. Men också känslor och humor. Det vill säga, precis som i övriga relationer.

Så efter en månads fokus på barn, hela temat samlat här, fortsätter vi nu att tänka vidare kring relationer.