Alla inlägg taggade med: omsorg

Ironiskt orakel-berg med glasögon på toppen

Varför håller inte mina vänskapsrelationer?

I en ny serie texter kommer vi på Relationsinstitutet att skriva nya svar till personer som skickat in frågor om relationer till olika frågekolumner. Först ut är ett svar till en fråga ställd av signaturen Kulturarbetaren till Svenska Dagbladets kolumn Fråga psykologen. Den övergripande frågeställningen är ”Varför håller inte mina vänskapsrelationer?”, men hela frågan och psykologens svar finns att läsa på SvD. Ett svar är inte en ultimat lösning, utan varje situation är komplex och unik. Utifrån ett relationsfilosofiskt perspektiv handlar ett svar inte om felsökning, utan om att prova olika nya idéer och utmana invanda tankemönster genom att presentera alternativa synsätt för att öppna upp möjligheter till insikt eller förändring.

En betald relation

Det är märkligt det där. Det där att kliva in i ett rum hos någon och få betalt för det. Det är många som gör det. Dagligen. Och det är ännu fler som en gång har gjort det. Klivit in i ett hem där det finns ett uttalat syfte, där det finns en tydlig lista av saker som ska utföras och att den ena av parterna har betalt för att hjälpa den andra. Och det, i sin tur, skapar en viss typ av relation. Eller ja. Vi kan ju förstå relation på flera sätt och det första sättet är givetvis att vi överhuvudtaget inte kan tänka bortom relation som sådan. Ting, människor, djur, natur står alltid i relation. Går inte att förstå bortom det. Ingår i det. Hatar det. Älskar det. Men det finns också flera nyanser av detta, som specificerar hur relationer ser ut och skapas, och en sådan plats där relationer görs är i och genom arbete. En tjänst. Som i en hjälpande hand. Som inom hemtjänsten. Det är det mest nära att …