Vad blev det 1

Växter i provrör på rad samt markering om att texten är lång