Alla inlägg taggade med: förhållningssätt

Relationsstatus

Internets intåg i våra liv har skapat en extra dimension till våra relationer, där en av de viktigaste funktionerna har blivit nya sätt att umgås och kommunicera genom sociala medier. Detta innebär en skillnad inte bara för hur vi umgås med andra, utan även hur vi manifesterar våra relationer inför andra. För att studera detta vidare kommer denna text att fokusera på relationsstatus. I Sverige finns ett juridiskt civilstånd, en slags officiell kategorisering av svenska medborgares relationsstatus. Civilstånd har som funktion att signalera en persons familjerättsliga status och har sin bakgrund i en ekonomisk och arvsreglerande tradition. Alternativen är: ogift/gift/frånskild/änka/änkling. Samtliga civilstånd kretsar kring giftermål på något sätt; den ogifte har ännu inte hunnit gifta sig, medan den frånskilde, änkan och änklingen redan har varit gifta. Civilståndet gift utmärker sig som en slags utgångspunkt eller norm. Sambo är inget juridiskt civilstånd, men finns sedan 1987 reglerad i sambolagen och får snarare räknas som en relationsstatus. Vidare ut på internet. Facebook har fler relationsstatusar att välja på än civilstånden, även om exempelvis sambo inte finns representerad. …

Rörliga relationer

”Direkt insåg jag att vi skulle bli vänner för livet.” ”Det var kärlek vid första ögonkastet.” ”Kemin med min chef stämde omedelbart.” Nja, jag är skeptisk. För mig har ett första möte med en ny människa sällan varit ett omtumlande möte, utan i ärlighetens namn snarare småtrevligt och väldigt odramatiskt. Sådana neutrala möten har dock desto oftare fått mer eller mindre dramatiska effekter på mitt liv. Ett första möte har längre fram lett till känslor, rus, tillit, glädje, sex, fantasier, resor, hund, skrivprojekt, samboende eller biobesök. Vart relationen kan leda går dock inte att avgöra genom det första mötet, utan det får framtiden utvisa. Det som däremot går att påverka är hur vi agerar i stunden. För redan i nästa stund har relationen förändrats och nya förutsättningar att ta fasta på har skapats, vilket kräver att vi än en gång agerar i stunden. Relationen har inte sin grund i stabilitet, utan i en rörelse mellan två personer. Att hålla relationer i rörelse är att låta dem förändras. För mig blev en dejt istället en god …