Relationsstatus

Internets intåg i våra liv har skapat en extra dimension till våra relationer, där en av de viktigaste funktionerna har blivit nya sätt att umgås och kommunicera genom sociala medier. Detta innebär en skillnad inte bara för hur vi umgås med andra, utan även hur vi manifesterar våra relationer inför andra. För att studera detta vidare kommer denna text att fokusera på relationsstatus.

I Sverige finns ett juridiskt civilstånd, en slags officiell kategorisering av svenska medborgares relationsstatus. Civilstånd har som funktion att signalera en persons familjerättsliga status och har sin bakgrund i en ekonomisk och arvsreglerande tradition. Alternativen är: ogift/gift/frånskild/änka/änkling. Samtliga civilstånd kretsar kring giftermål på något sätt; den ogifte har ännu inte hunnit gifta sig, medan den frånskilde, änkan och änklingen redan har varit gifta. Civilståndet gift utmärker sig som en slags utgångspunkt eller norm. Sambo är inget juridiskt civilstånd, men finns sedan 1987 reglerad i sambolagen och får snarare räknas som en relationsstatus.

Vidare ut på internet. Facebook har fler relationsstatusar att välja på än civilstånden, även om exempelvis sambo inte finns representerad. Alternativen som finns på Facebook är: singel/i ett förhållande/förlovad/gift/det är komplicerat/har ett öppet förhållande/änka/änkling/separerad/skild. Facebooks valmöjligheter utgår inte, till skillnad från civilstånden, från giftermålet som norm. Istället är det en annan specifik relation som avses, kalla det kärleksrelationen.

Fenomenet att definiera en viss typ av relation är intressant. Varför har det blivit just kärleksrelation som ska manifesteras? Varför ter den sig viktigare än andra relationer? Går det verkligen att jämföra och värdera sina relationer på det sättet? Och håller alla med om att kärleksrelationen bör manifesteras mer än vänskapsrelationer eller familjerelationer? Ett tag fanns faktiskt funktionen att manifestera sina bästa vänner på Facebook, men den försvann ganska snabbt.

Idén med att urskilja kärleksrelationen bygger på tanken om att den är annorlunda än andra relationer, men är det verkligen så? Är det inte bara en vän fast med erotiska förtecken? Om ens det, då många kärleksförhållanden är asexuella. Dessutom kan ju vänner ha sex. Så vad är det då? Att definiera kärleksrelationen är fullständigt förståeligt i en tvåsam heteronormativ värld. Men om vi leker med tanken att aspekterna kön, sex och sexualitet suddas ut, att folk kan ha flera partners och så vidare, vad har det då för relevans att plocka ut en individ i ens nätverk och manifestera sin relation med den personen?

Kopplat till kärleksrelationen kan även en hierarki anas vid reaktioner på en publikt uppdaterad relationsstatus. Om någons relationsstatus går från singel till i ett förhållande följs det vanligen av hurrarop och lyckönskningar. Det motsatta kan däremot generera kommentarer som: “Åh nej, vad tråkigt!”, “Ring mig om du behöver prata” eller “Vad har hänt, det var ju så bra?!”. Men tänk om personerna ville göra slut och att de kommer bli lyckligare utan att vara tillsammans i en kärleksrelation? “Grattis, äntligen är ni fria och slipper bråka över morgonkaffet!” Att befinna sig i relationer är alltså kopplat till hög eller låg status, där långvariga eller kärleksfulla relationer oftast anses mest lyckade.

Det är också problematiskt att vara singel, vare sig det är frivilligt eller inte, många gånger ses som en mellanfas som förr eller senare bör leda in i det mer eftersträvansvärda: i ett förhållande. Detta torde begränsa människor snarare än berika dem.

En ytterligare aspekt är att de språkliga kategorierna ser tydliga ut, medan den verklighet som språket försöker beskriva är mer flytande, rörlig och nyansrik gällande människors relaterande till varandra. Frågan är hur enkla kategorier kan användas på komplexa fenomen. Mer konkret: går det verkligen att förmedla ditt förhållande till en annan människa genom en enda formulering? Är det så enkelt? Går det att baka ner det ni gör, hur mycket ni är med varandra, vad ni vill, vad ni känner, vad ni delat för erfarenheter, vad ni pratar om, i både korttids- och långtidsperspektiv, som innefattar motsägelsefulla känslor, osynkad kommunikation och allt däremellan – till en enda kärnfull relationsstatus?