Ester Martin Bergsmark och relationer i film

Ester Martin Bergsmark och Simon Ceder framför stor skärm med filmkaraktärer i badkar

Film är ett starkt uttrycksmedel med många normerande föreställningar om relationer, men samtidigt också ett medium med möjlighet för alternativa bilder. Hur påverkas vi av film och vilka filmer har förändrat synen på relationer? Vilka kända och okända exempel finns?

För att diskutera dessa frågor bjöd vi in guldbaggebelönade Ester Martin Bergsmark, regissör till ”Nånting måste gå sönder” och ”Pojktanten”. Samtalet hölls måndagen den 14:e mars 2016 på Stadsbiblioteket i Göteborg och var del två av två i Relationsinstitutets serie, del ett var med Karolina Bång och relationer i serier.

Samtalet handlade om allt från gulliga kattvideos till hur Ester Martins filmer skulle kunna syntolkas. Inspelningen från samtalet är under arbete.

Samtalspartner på scen var Relationsinstitutets Simon Ceder.